تغییر قاب بندی یا کادربندی در تصویربرداری زمانی لازم و ضروری است که هدف مورد نظر ما در صحنه جا به جا شود، و یا نمای گرفته شده خسته کننده شده و نیاز به تغییر آن به جهت جلب توجه بیننده احساس شود. وقتی از تغییر صحبت می کنیم، منظور می تواند کارهای متعددی مثل چرخش دوربین جهت تنظیم فضای رو به بالای تصویر و یا زوم کردن بر روی هدف مورد نظر را در بر بگیرد.

تغییر قاب بندی حین حرکت

تغییر قاب بندی در تصویر برداری نباید حالتی تصنعی و ساختگی به خود بگیرد. این تغییرات باید کاملا طبیعی و هم راستا با حرکات هدف مورد نظر در تصویر صورت بگیرد. اگر هدف بی حرکت باشد و دوربین به خودی خود دائم قاب و نما را تغییر دهد، خواهیم دید که تصویر گرفته شده مطلوب نبوده و اعمال این تغیرات در قاب مفهوم جالبی را انتقال نمی دهد. ببیننده از این تغییرات ناهماهنگ استقبال نکرده و آن را نمی پسندند. در صورتی که هماهنگ با حرکات هدف در صحنه قاب بندی نیز تغییر کند، خواهید دید که تصویر به دست آمده کاملا طبیعی و مناسب خواهد بود.

تغییر قاب بندی در تصویربرداری,آموزش تصویربرداری,فیلم سینمایی,movie

توصیه میکنیم جهت درک بهتر مفهوم قاب بندی در فیلمبرداری پست منظور از قاب تصویر چیست؟ و پست چرا قاب بندی نما مهم است؟ را مطالعه بفرمایید

تغییر قاب بندی هنگام ورود و خروج افراد در قاب

در تغییر قاب بندی باید به دور و نزدیک بودن نمای قبلی خود توجه داشته باشید. فرض کنید در حال گرفتن نمای نزدیک از فردی هستید و شخص دیگری قرار است که وارد قاب شود. مسلما در نمای نزدیک جا برای فرد دیگری وجود ندارد. در این جاست که ایجاد تغییر در قاب اهمیت خود را نشان می دهد. بنابراین لازم است که نما باز تر شود تا دو نفر در آن به شکلی مناسب جا بگیرند. اگر دوربین دیگری برای گرفتن نمای بازتر در دسترس نباشد، تصویر بردار باید آرام آرام به عقب زوم کند و برای خارج کردن نفر اول از قاب آرام آرام به صورت افقی دوربین را بچرخاند.

در اینجا به اعمال برخی تغییرات در قاب بندی هنگام خروج فردی از قاب گرفته شده می پردازیم. در این شرایط سه راه دارید که با استفاده از آنها می توانید قاب خود را تغییر دهید:

  1. تمرکز بر روی فردی که هنوز در قاب است: در این حالت دوربین را در خلاف جهت فرد خارج شونده از قاب به صورت افقی می چرخانیم، این چرخش باید با حرکتی نرم، و سریع، و بدون معطلی انجام شود.
  2. حرکت به جلو پیش از خروج فرد: در این شرایط دوربین کم کم نزدیک فرد می شود و سپس فرد دوم که در حال خارج شدن از قاب است را دنبال کند تا زمانی که دیگر در تصویر دیده نشود.
  3. حرکت ندادن دوربین: در این حالت نیازی به تغییر دادن قاب نیست. فقط اجازه می دهید فرد از قاب خارج شود. در این حالت بر روی خروج فرد بیشتر تاکید می شود.

در وبسایت سینما مدرن در رابطه با تغییر قاب بندی در تصویربرداری اینطور می نویسد : ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﻋﻮﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺥ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﻭ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺁﻭﺭ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻴﻨﻤﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺎﻟﻴﻮﻭﺩ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﮐﺸﻦ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﻣﺮﻋﻮﺏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ. cinemodern.ir

تغییر قاب بندی در تصویربرداری,آموزش تصویربرداری,فیلم سینمایی,movie

تغییر نحوه بستن قاب در جهت مناسب

در تغییر قاب بندی دقت داشته باشید که اگر نتوانید اصول اولیه را رعایت کنید به احتمال زیاد تصویر نامطلوبی خواهید گرفت. مثلا اگر سعی کنید حرکات سریع و نا منظم را در نمایی بسته بگیرید مسلما کارتان با کیفیت نخواهد بود. حتی اگر حرکات چندان سریع نباشند، مثل حرکت تاب، در این حالت نیز داشتن نمایی بسته حوصله بر خواهد بود. پس بهتر است برای جلوگیری از این رویداد همیشه قاب خود را باز تر انتخاب کنید تا بتوانید در آن تغییرات بیشتری را اعمال کنید.

همانطور که دیدید، ایجاد برخی تغییرات در قاب بندی می تواند تاثیر زیادی بر روی تصاویر گرفته شده و از این رو کیفیت کار شما بگذارد. بنابراین نباید این کار را سهل گرفته و با بی دقتی آن را انجام داد. لازم است که فیلم بردار به جزئیات صحنه و دوربین خود دقت کرده و بهترین قاب و نما را برگزیند.